Picture of ครูอวยพร บุญยืน
ทดสอบว่าสมองข้างไหนของคุณที่มีอิทธิพลเหนือกว่าอีกข้างมากกว่ากัน
by ครูอวยพร บุญยืน - Monday, 2 February 2015, 10:47 AM
 

Brain

ให้ คลิกที่ ภาพ แล้วเข้าไปทดสอบ 30 วิ เองค่ะ