Picture of ครูอวยพร บุญยืน
คำโต้ตอบระหว่างเจ้านาย~พนักงาน
by ครูอวยพร บุญยืน - Friday, 30 October 2015, 10:48 AM
 

เย้ๆๆ

ทำงานที่บริษัทฯ ใกล้จะครบสามปีแล้ว เพิ่อนร่วมงานที่เข้ามาที
หลังผม ต่างทยอยได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ผม...กลับจมอยู่ที่
เดิม
ความรู้สึกภายในจิตใจยากที่จะรับได้ จนกระทั่งวันหนึ่งเสี่ยง
กับการถูกเลิกจ้าง ผมขอพบเจ้านายเพื่อคุยถึงสาเหตุ

" เจ้านาย ผมเคยมาสาย กลับก่อนเวลา หรือ ละเมิดกฎระเบียบ
หรือไม่ "
เจ้านายตอบทันทีว่า 
" ไม่เคยและไม่มี "
" ถ้าเช่นนั้น เป็นเพราะบริษัทฯมีความลำเอียง อยุติธรรมกับผม
หรือ?"
เจ้านายอึ้งก่อน แล้วพูดว่า 
" ไม่มี ไม่ใช่แน่นอน "
" แล้วทำไม ผู้ที่อายุงานน้อยกว่าผม กลับได้รับความสำคัญ 
ความไว้วางใจในหน้าที่ปฎิบัติงาน แต่ผมกลับอยู่ในตำแหน่ง
หน้าที่ที่ไม่สำคัญมาตลอด "
เจ้านายนิ่งเงียบ ไม่สามารถหาคำพูดมาตอบผมทันที จากนั้น
ยิ้มๆ แล้วพูดว่า 
" ปัญหาของเธอเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ เวลานี้ ผมมีเรื่องเร่ง
ด่วนสำคัญอยู่เรื่องหนึ่ง หรือไม่ก็ เธอช่วยผมจัดการไปก่อน มี
ลูกค้าเจ้าหนึ่ง เตรียมตัวมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสินค้า "
เจ้านายให้ผมติดต่อพวกเขา สอบถามว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ ผมคิด
ในใจว่า 
" นี่หรือ งานเร่งด่วนเร่งรีบที่สำคัญ " 
ก่อนก้าวออกจากประตู ผมอดไม่ได้จะคิดเยาะเย้ย สิบห้านาทีไม่
ถึง ผมกลับเข้าไปในห้องทำงานของเจ้านาย

" ติดต่อได้หรือยัง?" 
เจ้านายถาม
" ติดต่อได้แล้ว พวกเขาบอกว่า อาจจะมาสัปดาห์หน้า"
" สัปดาห์หน้า วันเฉพาะเจาะจงคือวันไหน?"
" ผมไม่ได้ถามรายละเอียด "
" พวกเขาจะมากันกี่คน " 
" โอ้...ท่านไม่ได้ให้ผมถามเรื่องนี้น่ะ "
" งั้นพวกเขาจะมาทางรถไฟหรือเครื่องบิน "
" นี่ท่านก็ไม่ได้บอกให้ผมถามสักหน่อย "

เจ้านายไม่พูดอะไรอีก ท่านโทรศัพท์เรียกจูเจิ้นเข้ามา จูเจิ้นเข้า
มาบริษัทฯหลังผมหนึ่งปี ตอนนี้เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบแผนก
หนึ่งไปแล้ว เขาได้รับหน้าที่เหมือนกันกับผมที่ได้รับเมื่อสักครู่ 
เวลาผ่านไปครู่เดียว จูเจิ้นก็เดินกลับมา
" อ้อ...เป็นอย่างนี้ " 
จูเจิ้นเริ่มรายงาน 
" พวกเขาจะมาโดยเครื่องบิน เที่ยวบ่ายสามโมง วันศุกร์ จะมา
ถึงประมาณหกโมงเย็น เดินทางมาทั้งหมดห้าคน นำคณะโดย
ฝ่ายจัดซื้อผู้จัดการหวัง ผมบอกพวกเขาแล้วว่า ทางบริษัทฯเรา 
จะส่งคนไปรับ นอกเหนือจากนี้ พวกเขาวางแผนตรวจสอบสอง
วัน รายละเอียดเจาะจงเมื่อพวกเขามาถึงแล้ว ค่อยปรึกษาหารือ
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน ผมขอ
เสนอจัดหาที่พักระดับอินเตอร์ที่อยู่ใกล้กับบริษัทฯให้แก่พวกเขา 
หากท่านเห็นด้วยพรุ่งนี้ผมก็จะจองห้องพักไว้ล่วงหน้า นอกเหนือ
จากนี้ ยังมีอีกเรื่อง กรมอุตุฯ รายงานว่าสัปดาห์หน้าฝนจะตก ผม
จะคอยติดต่อสื่อสารพวกเขาตลอด หากมีสถานการณ์เปลี่ยน 
แปลง ผมจะรายงานท่านทันที"
หลังจากจูเจิ้นออกไปจากห้องแล้ว เจ้านายแตะไหล่ผม แล้วพูด
ว่า 
" ตอนนี้ เรามาคุยถึงปัญหาของของเธอต่อ "
" ไม่ต้องแล้ว ผมรู้สาเหตุแล้วว่าเพราะเหตุใด รบกวนท่านมาก
แล้ว "

ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่า ไม่มีใครเกิดมา ก็สามารถแบกรับภาระ
หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเรื่มจากความเรียบง่าย เริ่มทำจากเรื่องเล็กๆ
ที่เรียบง่าย

วันนี้ เธอติดแผ่นฉลากให้เธอเองเช่นไร อาจกำหนด
ตัดสินว่า

พรุ่งนี้เธอจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายภารกิจที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่ ระยะห่างของความสามารถมีผลกระทบโดยตรงกับผลของชิ้นงาน ไม่ว่าองค์กรใดบริษัทฯใด ก็ต้องการบุคคลที่
ทำงาน ที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในตัวตัวเอง

พนักงานที่มีความโดดเด่นยอดเยี่ยม ล้วนไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบอกมากล่าวว่าจะต้องทำอะไรถึงจะขยับตัวทำ แต่จะทำความเข้าใจด้วยตนเองว่า สมควรทำอะไร หลังจากนั้นทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจกระทำจนสำเร็จ